Blij bij Bixo

Want dat is waar we voor willen gaan: blije kinderen, blije ouders en een blije school! Op deze website nemen we u graag mee in onze visie en het aanbod van Bixo en op welke wijze Bixo Kinderopvang een samenwerking met uw school zou kunnen vormgeven.

Bixo is ontstaan in 2009 en heeft zowel locaties binnen scholen als buitenlocaties (bij sportverenigingen) in Apeldoorn, Deventer & Zutphen.

Bij Bixo bieden we alle soorten kinderopvang: naschoolse opvang, voorschoolse opvang, vakantieopvang (4-12 jaar). Maar ook peuteropvang en dagopvang (0-4 jaar).

Bixo locaties in school hebben een exclusieve samenwerking met de school waarin zij gevestigd zijn.

Bixo onderscheidt zich met een model waarbij iedere locatie een eigen Vestigingsmanager (VM) heeft die ook op de groep staat. Hierdoor kent de VM zowel de kinderen, de medewerkers (ook van school), en de ouders goed en is een intensieve samenwerking mogelijk.

Kernwaarden

De exclusieve samenwerking tussen Bixo en een school komt naar voren in een gezamenlijk pedagogisch locatiebeleid waarin Bixo aansluit op de kernwaarden of een specifiek schoolconcept van uw school.

Maatwerk

Maatwerk op iedere locatie door samen bij te dragen aan projecten zoals de Koningsspelen, Nationale Voorleesdagen, kerstmarkt en sinterklaas. Maar ook uitwisseling en samenwerking op het gebied van kennis en kunde tussen het schoolteam en het Bixo team.

Gegarandeerd het laagste uurtarief

Bixo biedt gegarandeerd het laagst mogelijke uurtarief en daarmee de laagste eigen bijdrage voor ouders. Ons uurtarief is altijd 100% fiscaal compensabel. Hierdoor betaalt de ouder netto per uur een laag bedrag. Bij Bixo volgen we altijd het tarief van de overheid; ouders betalen nooit meer dan wat ze maximaal terugkrijgen van de overheid. Zo denken wij in dure tijden aan de portemonnee van iedere ouder van school.

De meeste opvangorganisaties rekenen een uurprijs die standaard boven het maximumtarief komt (gemiddeld tot wel 75 cent meer dan het maximum uurtarief). Dit geeft een hoge eigen bijdrage voor ouders, want de overheid vergoed hier niks van.

Daarnaast is het Bixo tarief een “All-Inclusive” tarief: er wordt altijd een vast bedrag per maand betaald waarbij vakantieopvang (BSO) inclusief is en er geen extra kosten zijn voor bijvoorbeeld administratiekosten, studiedagen, uitstapjes, luiers en voeding (KDV) en zelfs niet voor af en toe een extra dag afnemen.

We zijn flexibel in verschillende opvangsoorten (BSO). Zo bieden wij o.a. een flexibel contract voor ouders met wisselende werkdagen, een strippenkaart voor zowel reguliere dagen als vakantiedagen, een flexibele frequentie, etc.

De ouder kan via een eigen (online) portaal alles zelf zien en bijhouden (facturen, jaaropgaaf, gegevens, contracten).

Hele jaar open

Bixo is het hele jaar open: tijdens alle vakanties en op de studiedagen van uw school. Hierbij gaat Bixo ook open bij 1 aanmelding. En zit een ouder plotseling omhoog? Af en toe een dag extra is (indien de bezetting het toelaat) geen probleem (zonder extra kosten).

Heldere communicatie

Bixo is een platte, transparante organisatie waarbij communicatie voorop staat. We werken met een klein hoofdkantoor dat nauw samenwerkt met de vestigingsmanagers waardoor er korte & directe lijnen mogelijk zijn.

Middels diepte investeringen in organisatie en ICT ligt de focus op de locatie zelf, bij de kinderen & ouders.

Bixo gaat voor een intensieve samenwerking tussen de schooldirecteur en de Bixo Vestigingsmanager. Door regelmatige overlegmomenten te plannen en daarnaast ook veel informeel contact te hebben. Dit is onder andere mogelijk door het feit dat de VM veel fysiek aanwezig is op locatie en zelf op de groep staat.

Heel flexibel

Bixo is flexibel op veel gebieden. Door een VM die bijna altijd direct bereikbaar is via e-mail en mobiel en zaken zelfstandig en snel kan oppakken.

Flexibel in het aanbod waarbij we inspelen op de mogelijkheden en uitdagingen die een ruimte biedt: opvang in een eigen groepsruimte binnen de school, in de aula of op een buitenlocatie, wij zien veel mogelijkheden!

Veel activiteiten

Bixo heeft heel veel aandacht voor activiteiten. Zo bieden wij elke dag een georganiseerde activiteit van Kunst & Knutselen tot aan Sport & Spel en van Koken & Bakken tot Natuur & Techniek. Ook zijn de activiteitenkoffers favoriet die langs de Bixo locaties reizen met verrassende activiteiten zoals zeepjes maken, hout en speeksteen bewerken of glas-in-lood.

Tijdens vakanties pakken we extra uit met onze vakantiethema’s zoals BixZoo in de Jungle, Sterren & Planeten, Circus en Expeditie Bixo.

Thema’s op de peutergroepen worden afgestemd met uw school om zo een doorgaande ontwikkelingslijn te creëren die gericht is op de cognitieve-, sociaal-emotionele-, motorische en sensopatische ontwikkeling.

Visie op de markt

Bixo ziet de inhoudelijke meerwaarde (doorgaande ontwikkelingslijn) van een BSO en peutergroep binnen een school. Daarnaast zien wij de praktische meerwaarde om ook de allerjongsten op een locatie binnen een school op te vangen om zo een totaalconcept te kunnen bieden. Dit zal per school(koepel) verschillen, o.a. door de plek waar de school gevestigd is en de vraag en mogelijkheden naar dagopvang binnen een school voor de allerjongste kinderen. Ook hierin biedt Bixo graag maatwerk.

Referentie: In welke scholen kunt u Bixo vinden?

Bixo investeert mee

Op elke nieuwe locatie investeert Bixo mee in de toekomst. Het bedrag wordt bepaald op de lengte van het contract, en het aantal kinderen dat komt. Dit bedrag kan aanzienlijk oplopen, en kan door de school vrijelijk geïnvesteerd worden in de school & de kinderen (b.v. groene buitenruimte).

Nieuwsgierig geworden?

Wij komen graag eens (vrijblijvend) langs om kennis te maken, de locatie te zien en meer informatie uit te wisselen!